Solid Road is een stichting met kantoor in Nijmegen die in 2014 werd opgericht en landelijk werkt. De oprichter van de stichting is Yvonne Bussche, de huidige directeur van de stichting. Solid Road heeft zes betaalde medewerkers in dienst die zich met passie en expertise ervoor inzetten om (ex-)asielzoekers een hoopvolle toekomst te bieden.
In diverse landen waar (ex-)asielzoekers vandaan komen werkt Solid Road samen met partnerorganisaties die hulp en ondersteuning bieden bij de re-integratie.

Onze missie
Wij willen vreemdelingen die in Nederland geen kans meer hebben op een waardig en hoopvol bestaan de mogelijkheid bieden om terug te keren naar hun land van herkomst om daar een nieuw leven op te bouwen en duurzaam in hun levensonderhoud te voorzien.

 

 

 Gemaakt met Joomla gebaseerd op een Template van Joomla51.com