Het terugkeerproject bestaat uit vier onderdelen:

1) Intakegesprek en talenten ontdekken (1 tot 2 gesprekken)
Mensen zonder verblijfsvergunning hebben vaak veel meegemaakt en hun vertrouwen is aangetast.
Tijdens het intakegesprek staat het opbouwen van vertrouwen centraal en worden de verschillende stappen van het terugkeerproject duidelijk uitgelegd.
Aan het einde van het intakegesprek wordt aan de kandidaat-deelnemer gevraagd of hij/zij aan het project wil deelnemen.
Voor een  vrijblijvend kennismakingsgesprek kan contact worden opgenomen met contact


2) Vaktraining (ca. 4-12 weken afhankelijk van de beschikbare tijd van de deelnemers)
Ons trainingsaanbod is erop gericht om een vak te leren waarmee de deelnemers in hun land van herkomst als ondernemer in hun levensonderhoud kunnen voorzien of werk kunnen vinden binnen die branche.
Als de deelnemers een training met goed gevolg hebben afgerond ontvangen zij een certificaat. Naast de vaktrainingen krijgt elke deelnemer businesstrainingen waarin hij/zij leert een gefundeerd ondernemingsplan te schrijven om een financieel gezond bedrijf op te bouwen. Deelname aan de trainingen is gratis.
Wij bieden volgende vaktrainingen aan:

1)Grafisch ontwerper
2)Webdesigner
3)Kok, bakker
4)Kapper
5)Kleermaker, modeontwerper
6)Bloemist
7)Automonteur
8)Lasser
9)Loodgieter
10)Elektricien
11)Metselaar
12)Timmerman
13)Veehouder, agrariër
14)Training op maat (als u een andere training wilt volgen dan training 1) t/m 13) gaan wij die voor u organiseren)

3) Businesstrainingen en businessplan schrijven (ca. 4-12 weken parallel aan de vaktrainingen)
Naast de bovenstaande vaktrainingen krijgen alle deelnemers businesstrainingen waarin zij leren een gefundeerd ondernemingsplan te schrijven en gaan zij samen met de trainers op zoek naar vernieuwende bedrijfsideeën.
Tijdens de businesstraining leren de deelnemers:
-De (toekomstige) klanten te omschrijven: wie zijn de klanten, welke behoefden hebben zij, hoe kunnen zij worden bereikt (via welke kanalen).
-Welke PR-middelen kunnen worden ingezet om de klanten te bereiken?
-Welke economische, politieke ontwikkelingen etc. spelen in het land van herkomst waar het bedrijf op in kan spelen.
-Een investeringsplan te schrijven zodat het bedrijf duurzaam blijft bestaan en financieel gezond is.

De businesstrainingen worden door bedrijfskundige specialisten gegeven
die vertrouwd zijn met de omstandigheden van de landen
waar de deelnemers vandaan komen.
Daarnaast vinden individuele coachingsgesprekken plaats en worden de deelnemers begeleid bij het schrijven van hun businessplan

4) Terugkeer
De deelnemers ontvangen naast de vaktrainingen, businesstrainingen en coaching ook financiele ondersteuning voor de re-integratie in het land van herkomst.

Het re-integratiebudget per volwassene is € 1800 te besteden via Solid Road voor goederen. (van dit bedrag kan maximaal € 300 contant worden ontvangen). Het re-integratiebudget per kind is € 2800 te besteden via Solid Road voor goederen. (van dit bedrag kan maximaal € 300 contant worden ontvangen). Het re-integratiebudget kan in Nederland en/of in het land van herkomst worden besteed.

Bij terugkeer worden de deelnemers bij de re-integratie in het land van herkomst ondersteund door een  partnerorganisatie van Solid Road en wordt er contact gehouden met de terugkeerder om te monitoren hoe de re-integratie verloopt.


Gemaakt met Joomla gebaseerd op een Template van Joomla51.com