EՆոր սկիզբ

Ֆինանսական օգնություն ձեր երկիր վերադառնալու համար

Ետ վերադառնալու դեպքում առաջարկվող ֆինանսական օգնությունը բաղկացած է վերաինտեգրման բյուջեիցՆերքևի սխեմայում դուք կարող եք տեսնել, թե ինչից է կազմված վերաինտեգրման բյուջեն:

€1500 ապրանքների համար *(գումարը կարող եք օգտագործել, ինչպես Նիդերլանդներում, այնպես էլ ձեր երկրում)

€300 կանխիկ գումար Solid Road-ի կողմից

€200 կանխիկ գումար, որը ձեզ է տրվում ձեր մեկնման օրը (կախված ձեր երկրից)՝ Սխիփոլում

€2500 ապրանքների համար *(գումարը կարող եք օգտագործել, ինչպես Նիդերլանդներում, այնպես էլ ձեր երկերում)

€300 կանխիկ գումար Solid Road-ի կողմից

€40 կանխիկ գումար,որը տրվում է Սխիփոլումմեկնման օրը 

 

Այս գումարով կարող եք գնել այնպիսի ապրանքներ, որոնք նպաստում են ընտանիքի վերաինտեգրմանը և եկամուտների ձեռքբերմանը ձեր երկրում:

Առաջարկվող դասընթացներ

 

 

 

Օգնություն ձեր երկիր վերադառնալու համար

 

 

 

 

 

 

 

Տարբեր լեզուներով բուկլետներ

Ցանկանում ե՞ք մի ակնթարթում կարդալ, թե Solid Road-ը ինչ օգնություն է առաջարկում ետ վերադառնալիս, ապա կարող եք այստեղ բեռնել ձեր մայրենի լեզվով գրված բուկլետը: