Համագործակցություն գործընկեր կազմակերպությունների հետ

Աջակցություն ձեր երկրում

Solid Road-ը համագործակցում է տարբեր երկրներում գտնվող գործընկեր կազմակերպությունների հետ՝ իր մասնակիցներին վերաինտեգրման հարցում աջակցելու համար:
Մեր գործընկեր կազմակերպությունը աջակցում է ձեզ ձեր երկրում վերաինտեգրման գործընթացի ժամանակ և հետևում, որ վերաինտեգրումը ըստ ձեր կազմած պլանի ընթանա:
Գործընկեր կազմակերպությունը սերտ կապ է պահպանում Solid Road-ի հետ: Գործընկեր կազմակերպությունը (3) զրույցների օգնությամբ աջակցում է ձեր վերաինտեգրմանը և Solid Road-ին տեղեկացնում ձեր վերաինտեգրման մասին: