Introductie

De Toolkit ‘De reis van de Kaketoe’ is ontwikkeld om de belangen van kinderen mee te nemen in de terugkeerbegeleiding van asielzoekersgezinnen. Specifieke aandacht voor de begeleiding van asielzoekerskinderen voorafgaand en na terugkeer is essentieel om ontwikkelingsschade na terugkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe beter de verwerking van de terugkeer, hoe groter de kans op een succesvolle re-integratie. En hoe beter de re-integratie, hoe meer kans op een gezonde verwerking.

De 
Toolkit
bestaat uit

1) Een kinderboekje voor (jonge) basisschoolkinderen (van ca. 6 t/m 9 jaar)
2) Gesprekskaarten en een informatieboekje voor tieners (ca. 10 t/m 13 jaar)
3) Een brochure voor ouders

Voor jonge kinderen
6 t/m 9 jaar

Voor tieners
10 t/m 13 jaar

De Toolkit richt zich op het versterken van de (bronnen van) veerkracht van terugkerende kinderen door:

  • Kindvriendelijke informatie te geven over de terugkeer.
  • Kinderen een stem te geven tijdens het terugkeerproces.
  • Het versterken van de ouder-kind relatie en gezinscohesie.
  • Ondersteuning bij de integratie van ervaringen.
  • Aandacht voor een goede overdracht van school.
  • Aandacht voor coping mechanismen van zowel het kind als het gezin.
  • Aandacht voor de verbinding met zowel eigen land, cultuur en religie als ook met het asielland.

In de hele Toolkit wordt de metafoor van de Kaketoe gebruikt om aan te sluiten bij bronnen van veerkracht en om het praten over de terugkeer laagdrempeliger te maken. De Toolkit is verkrijgbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels en Arabisch. Op aanvraag is de Toolkit ook in andere talen verkrijgbaar. De Toolkit is in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing in Nederland. Aan het eind van het jaar zal er ook een versie verkrijgbaar zijn die Europa-breed ingezet kan worden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Handleiding

Samenwerking met ouders en een multidisciplinaire aanpak staan centraal in het werken met de Toolkit. In de uitgebreide handleiding voor professionals wordt hier verder op ingegaan. De handleiding bestaat uit drie delen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Het waarborgen van de belangen van het kind voorafgaand aan terugkeer.
  • De psychosociale begeleiding van kinderen en ouders bij de terugkeer.
  • Monitoring en begeleiding bij de re-integratie na terugkeer.

De handleiding is verkrijgbaar in Nederlands en Engels en is hieronder te downloaden.

Wilt u gebruik maken van de toolkit neem dan contact op met:

Solid Road
info@solidroad.nl
06-27480885