De Toolkit ‘De reis van de Kaketoe’ is ontwikkeld om de belangen van kinderen mee te nemen in de terugkeerbegeleiding van asielzoekersgezinnen. Specifieke aandacht voor de begeleiding van asielzoekerskinderen voorafgaand en na terugkeer is essentieel om ontwikkelingsschade na terugkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe beter de verwerking van de terugkeer, hoe groter de kans op een succesvolle re-integratie. En omgekeerd, hoe beter de re-integratie, hoe meer kans op een gezonde verwerking. 

Er is een toolkit voor basisschoolkinderen en een toolkit voor tieners:

Toolkit voor basisschoolkinderen (6 t/m 9 jaar).  Verkrijgbaar in volgende talen:
Nederlands, Engels en Arabisch

 

Toolkit voor tieners (10 tm 13 jaar). Verkrijgbaar in volgende talen:
 Nederlands, Engels en Arabisch

 

Neem een inkijkje

Toolkit voor basisschoolkinderen

 (van 6 t/m 9 jaar)

Deze bestaat uit:

  een kinderboekje
  een roadmap
  bijbehorend stickervel
  een brochure voor ouders
  geleverd in een mooie map

Lees meer

In het boekje wordt het verhaal verteld van een jonge kaketoe die samen met zijn familie hun bos moet ontvluchten. De kaketoe is snel gewend aan het nieuwe bos, maar op een dag vertellen zijn ouders dat ze terug gaan naar hun oude bos. In het boekje vertelt de kaketoe hoe dit voor hem was en hoe het nu met hem gaat. 
Door het verhaal heen worden vragen gesteld, wordt informatie gegeven over de terugkeerprocedure en kunnen kinderen opdrachtjes maken. Na elke opdracht mogen kinderen een sticker plakken op een bijgevoegde ‘roadmap’. Kinderen worden zo op een speelse manier voorbereid op de terugkeer en ervaren (h)erkenning voor hun situatie en emoties.

De toolkit richt zich op het versterken van de veerkracht van terugkerende kinderen door:
– Kindvriendelijke informatie te geven over terugkeer
– Kinderen een stem te geven in het terugkeerproces
– Het versterken van de ouder-kind relatie en gezinscohesie
– Aandacht voor een goede overdracht van school

Toolkit voor tieners

(ca. 10 t/m 13 jaar)

Deze bestaat uit

 15 gesprekskaarten
 een informatieboekje
 een brochure voor ouders
 geleverd in een mooie map

Lees meer

Bij de oudere kinderen staat het gesprek en het ervaren van een stem meer centraal. De gesprekskaarten kunnen worden ingezet om op een laagdrempelige manier met tieners in gesprek te gaan over de terugkeer en hen een stem te geven in het terugkeerproces. In het informatieboekje kunnen kinderen besproken punten opschrijven zodat dit meegenomen kan worden in het terugkeerplan, en wordt informatie gegeven over de terugkeerprocedure.

Volg deze drie stappen om de toolkit te bestellen:

Volg de Gratis webinar ‘Maak kennis met de toolkit’

Het inzetten van de toolkit blijft maatwerk. Om de kwaliteit en inzet van de toolkit te verhogen hebben wij een gratis webinar ontwikkeld. Na het volgen van deze webinar kun je de toolkit bestellen in onze webshop.

Inlogcode voor de webshop

Na het volgen van de gratis webinar ‘Maak kennis met de toolkit’ ontvang je van ons een unieke inlogcode waarmee je de toolkits via onze webshop tegen een gereduceerd tarief van € 5,50 per stuk bij ons kunt bestellen excl. verzendkosten.

Toolkit bestellen

In de webshop kun je aangeven hoeveel toolkits je wilt bestellen, welke soorten: voor basisschoolkinderen of voor tieners en in welke talen: Nederlands, Engels of Arabisch
Na de bestellingen sturen we de toolkits per post naar het door jou opgegeven adres.

Gratis webinar ‘Maak kennis met de

toolkit’.

Webinar van 30 minuten.

Wilt u meer informatie over de toolkit ‘De Reis van de Kaketoe’? Bent u benieuwd hoe u de toolkit in zou kunnen zetten? Volg dan onze gratis webinar.

In dit Webinar van 30 minuten zal informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de toolkit. Ook zal er ingegaan worden op het belang van het versterken van de veerkracht van terugkerende asielzoekersgezinnen. Naast informatieverstrekking is er ruimte voor vragen en interactie. Meer informatie over de data en aanmelding vindt u hieronder.

  maximaal 25 deelnemers per webinar
  Na het volgen van de webinar kun je de toolkit in onze webshop bestellen voor  5,50 per    stuk excl. verzendkosten.
  Wil je meer weten over de inzet en gebruik van de toolkit? Volg dan een van onze online-trainingen.

Meld je nu aan voor de eerst volgende gratis webinar ‘Maak kennis met de toolkit´

De data staan in onderstaand aanmeldformulier onder ‘Kies een datum’

Kun je niet op de beschikbare data neem dan contact met ons op voor een afspraak op maat.

Bestel de toolkit

Hiervoor heb je de inlogcode nodig die je hebt gekregen na het volgen van de gratis webinar ‘Maak kennis met de toolkit’.
Heb je geen inlogcode maar wil je toch de toolkit bestellen, neem dan met ons contact op.

Online trainingen:

Online-training 1: Werken met de toolkit

Online training van 60 minuten.

Tijdens deze uitgebreide online training wordt informatie gegeven over de achtergrond en inhoud van de toolkit, en leer je hoe je de toolkit toe kunt passen in je werk. 
Naast informatieverstrekking is er ook ruimte voor vragen en interactie.
De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

-Achtergrond en inhoud van de toolkit.
-Samenwerking met ouders, een gezinsbenadering.
-Focus van de toolkit op het versterken van veerkracht van terugkerende kinderen.
-Uitdagingen in het werken met de toolkit.
-Een multidisciplinaire aanpak.

Kosten: € 59,50 Euro per persoon

Je krijgt individuele aandacht:
-Maximaal 15 deelnemers per training

Support voor je vragen:
-Telefonisch advies voor je vragen over de toolkit.

Neem met ons contact op als je deze online training wilt gaan volgen: info@solidroad.nl

Online-training 2: Een multidisciplinaire aanpak rondom kinderen en terugkeer.

Deze online training word op maat aangeboden. Kosten en data in overleg

Deze training richt zich op het realiseren van een multidisciplinaire aanpak om de belangen van kinderen mee te nemen in het terugkeerproces. Onderwerpen die in deze training aan de orde komen zijn:

-Het in kaart brengen van betrokken partijen rondom het kind/gezin
-Randvoorwaarden voor duurzame terugkeer van kinderen in gezinnen
-Vormgeven van een gezamenlijke visie en integratie in (bestaand) beleid
-Verbinden van formele en informele ondersteuning
-Monitoring en begeleiding bij de re-integratie na terugkeer
Deze training bieden wij op maat aan. Heb je vragen hierover neem dan contact op met Solid Road: info@solidroad.nl

Hier kun je onze handleiding 'Terug met veerkracht' downloaden

Samenwerking met ouders en een multidisciplinaire aanpak staan centraal in het werken met de toolkit. In de uitgebreide handleiding voor professionals wordt hier verder op ingegaan. De handleiding bestaat uit drie delen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

– Het waarborgen van de belangen van het kind voorafgaand aan terugkeer
– De psychosociale begeleiding van kinderen en ouders bij de terugkeer
– Monitoring en begeleiding bij de re-integratie na terugkeer

>> download de handleiding

 Heb je vragen neem dan met ons contact op wij helpen je graag verder

De toolkit ‘De reis van de Kaketoe’ is ontwikkeld met financiële steun vanuit het AMIF fonds.