Toekenning AMIF subsidie voor project ‘The Green Way’ gericht op duurzame terugkeer Armeense gezinnen

Er is een groot aantal uitgeprocedeerde Armeense gezinnen in Nederland waarbij terugkeer vaak complex is. Veel gezinnen kiezen ervoor om illegaal in Nederland te verblijven en/of moeten gedwongen terugkeren. Beide situaties bieden weinig perspectief.
Dit was aanleiding voor Solid Road om na te denken over een project gericht op duurzame terugkeer naar Armenië en een subsidie-aanvraag hiervoor in te dienen bij het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). We zijn erg blij dat deze subsidie is toegekend.
Het driejarig project biedt ondersteuning aan Armeense gezinnen uit gezinslocaties in Nederland bij vrijwillige terugkeer naar Armenië. De ondersteuning bestaat in Armenië uit: één jaar huisvesting voor een teruggekeerd gezin, een beroepsopleiding voor de ouders in Armenië en Armeense bijles voor de kinderen in Armenië. De ondersteuning die in het project The Green Way wordt geboden is aanvullend op de ondersteuning die terugkerende Armeense gezinnen uit andere Nederlandse terugkeerprojecten krijgen.
Het project zal zich daarnaast in Nederland richten op het in kaart brengen van belemmeringen voor terugkeer, op de afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Armeense gezinnen en op het bieden van extra begeleiding van betrokken kinderen bij terugkeer.
In het kader van het project wordt een Armeens-Nederlandse website gemaakt, een documentaire over het project, wordt er foldermateriaal ontwikkeld en een onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op vrijwillige terugkeer van Armeense gezinnen.
Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over het project The Green Way.