Dit is ons privacybeleid

Privacy statement stichting Solid Road

Stichting Solid Road verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Solid Road vindt uw privacy erg belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens Solid Road gebruikt en worden zonder toestemming van u niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder kunt u lezen aan welke regels Solid Road zich houdt:

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers aan projecten, relaties, vrijwilligers, medewerkers en donateurs verstrekte persoonlijke informatie en gegevens en data die Solid Road door uw gebruik van en bezoek aan haar websites heeft verkregen.

Verwerking van uw gegevens
Solid Road houdt een deelnemersbestand bij en voor de nieuwsbrieven die Solid Road uitgeeft en conferenties die Solid Road organiseert een bestand waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd.

Deelnemers zijn (ex-)asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen die deelnemen aan de projecten van Solid Road. In het deelnemersbestand staan ook de gegevens en data van potentiële deelnemers die meer willen weten over een van de projecten van Solid Road.

Deelnemers of potentiële deelnemers in het kader van voorbereiding op terugkeer. Van deze doelgroep worden volgende gegevens en data bewaart:
Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, v-nummer, land van herkomst/nationaliteit, datum/jaar van aankomst in Nederland, e-mail adres, telefoonnummer, verblijfsplaats, werkervaring, opleiding, plaats waar die persoon vandaan komt, plaats waar die persoon wil gaan wonen, plan van aanpak inclusief een kort businessplan, kopie van voor- en achterkant van een w-document of overig identiteitsdocument. Daarnaast indien van toepassing v-nummers van de minderjarige kinderen van een deelnemer en kopieën van het w-document of overig identiteitsdocument van de kinderen.

Na schriftelijke toestemming van de potentiële deelnemer worden voor verificatie volgende data met de DT&V (Dienst Terugkeer &Vertrek) uitgewisseld. De DT&V is een organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, v-nummer, geslacht en indien van toepassing v-nummers van de kinderen.
Na schriftelijke toestemming van een deelnemer worden informatie over het terugkeertraject van een deelnemer met de DT&V uitgewisseld.

Relaties
Relaties zijn personen en/of organisaties waar Solid Road contact mee heeft in verband met de projecten en werkzaamheden die Solid Road uitvoert.
Als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief worden volgende gegevens van u bewaart:
Uw naam, en e-mail adres.
Als u zich aanmeld voor een conferentie die Solid Road organiseert worden volgende gegevens bewaart:
Uw naam, e-mail adres en indien van toepassing de organisatie waarvoor u werkt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan  Solid Road:  info@solidroad.nl

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Solid Road is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Solid Road, Bisschop Hamerstraat 11, 6511 NA Nijmegen

E-mail
Wanneer u uw e-mailadres aan Solid Road hebt verstrekt om een nieuwsbrief van Solid Road te ontvangen, wordt u per e-mail geïnformeerd over de werkzaamheden en resultaten van onze verschillende projecten.
Solid Road maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze nieuwsbrieven worden geopend en gelezen. Ook kan bekeken worden of u de links in de nieuwsbrief aanklikt. Op deze wijze kan Solid Road zien of de nieuwsbrieven worden gelezen en gebruik gemaakt wordt van de links in de nieuwsbrieven.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u geen nieuwsbrief meer van Solid Road ontvangen dan kunt u zich afmelden onder  info@solidroad.nl

Bezoek aan onze website
Solid Road gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming nodig. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Solid Road heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt Solid Road ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid
Solid Road houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG)
Bij vragen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en data kunt u contact opnemen met:
Stichting Solid Road
Yvonne Bussche
Bisschop Hamerstraat 11
6511 NA Nijmegen

06-27480885
yvonnebussche@solidroad.nl

Het protocol databeveiliging van Solid Road volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) kan bij de functionaris voor gegevensbescherming worden opgevraagd.