You planted a seed in me and I will take it to Oeganda. Dat waren de  woorden van Terence na afloop van zijn stage die Solid Road voor hem  organiseerde op een kippenbedrijf in Nederland met maar liefst 60000 vrijlopende biologische kippen. In Oeganda was Terence kippenboer  geweest. Op het kippenbedrijf in Nederland hervond hij zijn passie  voor de pluimveehouderij. Bij terugkeer in Oeganda ondervond Terence  fantastische ondersteuning bij zijn re-integratie van onze  partnerorganisatie in Oeganda. Deze organisatie heeft samen met Terence  alle materialen gekocht voor een kippenhouderij in zijn oude  woonplaats. Binnen een maand bouwde Terence een eigen grote  kippenschuur. Samen met de partnerorganisatie heeft hij kuikens  gekocht die op termijn eieren voor de verkoop zullen leveren. Terence  hoopt met deze inkomsten in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.