Solid Road heeft afgelopen periode een bijdrage geleverd aan een artikel over Armenië en het mogelijk gemaakt dat Armeniers, die met ondersteuning van het project The Green Way terugkeerden, geïnterviewd werden door een journalist van de Elsevier. Het artikel geeft het beginnende optimisme in Armenië en de (economische) kansen die het land biedt goed weer.