Artikel over Armenie in Elsevier van 4 juli

Artikel over Armenie in Elsevier van 4 juli

Solid Road heeft afgelopen periode een bijdrage geleverd aan een artikel over Armenië en het mogelijk gemaakt dat Armeniers, die met ondersteuning van het project The Green Way terugkeerden, geïnterviewd werden door een journalist van de Elsevier. Het artikel geeft...