Talentenmarkt Solid Road

Talentenmarkt Solid Road

Solid Road heeft samen met het COA een talentenmarkt georganiseerd. Op 14 oktober is Solid Road naar het AZC in Nijmegen gekomen om deze markt voor de bewoners te organiseren. De talentenmarkt had als doel om vluchtelingen kennis te laten maken met verschillende...
Bakkerij in Armenië

Bakkerij in Armenië

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een van de drie nominaties voor de RBB Award 2019 van de Rijksbrede Benchmark Groep. ‘Samen werken aan terugkeer met perspectief’ werd verkozen uit 11 inzendingen. DT&V staat voor de opgave vreemdelingen die...
Artikel over Armenie in Elsevier van 4 juli

Artikel over Armenie in Elsevier van 4 juli

Solid Road heeft afgelopen periode een bijdrage geleverd aan een artikel over Armenië en het mogelijk gemaakt dat Armeniers, die met ondersteuning van het project The Green Way terugkeerden, geïnterviewd werden door een journalist van de Elsevier. Het artikel geeft...
Interview met John in Oeganda

Interview met John in Oeganda

Afgelopen maart is John teruggekeerd naar Oeganda. In een eerdere nieuwsbrief (September 2015) heeft u al kunnen lezen over zijn voorbereiding op terugkeer. Vanwege met name zijn diabetes was het voor John een moeilijke beslissing om terug te gaan. In onderstaand...
Terence hervond zijn passie voor pluimvee

Terence hervond zijn passie voor pluimvee

You planted a seed in me and I will take it to Oeganda. Dat waren de  woorden van Terence na afloop van zijn stage die Solid Road voor hem  organiseerde op een kippenbedrijf in Nederland met maar liefst 60000 vrijlopende biologische kippen. In Oeganda was Terence...