Wij bieden nieuwe kansen voor terugkeer met hoop

Onze werkwijze

De extra ondersteuning van Solid Road biedt u nieuwe kansen voor een hoopvolle toekomst in het land van herkomst. Bij terugkeer hanteren wij de volgende werkwijze:

Intakegesprekken

Als u geïnteresseerd bent in vrijwillige terugkeer kunt u een intakegesprek met ons voeren. Tijdens deze gesprekken leggen wij uit waaruit de terugkeerondersteuning bestaat en kan u vragen stellen die met terugkeer te maken hebben. We brengen uw persoonlijke gegevens zoals woonwensen, werkervaring en opleiding in kaart, bespreken met u of u een training wil/kan gaan volgen en inventariseren of en welke hulp u nodig heeft bij re-integratie. We bekijken samen of u een training wilt volgen en welke training goed aansluit bij uw talenten en werkervaring. Na de intake beslissen we of u zich kan inschrijven voor ons terugkeerproject. 

Coachingsgesprekken

We voeren coachingsgesprekken met onze deelnemers.
Tijdens de coachingsgesprekken kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– De situatie in het land van herkomst
– Het plan van aanpak
– Knelpunten in het terugkeerproces en hoe die opgelost kunnen worden
– De aanvraagprocedure van reisdocumenten
– Het verloop van de trainingen en/of van het businessplan

Aanbieden vak- en businesstrainingen

We bieden onze deelnemers gratis vak- en businesstrainingen aan. De trainingen duren maximaal 12 weken en vinden plaats op een externe locatie. De trainingen worden verzorgd door professionals uit het netwerk van Solid Road.

Ondersteuning bij de re-integratie

Om haar deelnemers bij re-integratie te kunnen ondersteunen werkt Solid Road in de verschillende herkomstlanden samen met partnerorganisaties. Onze partnerorganisatie ondersteunt u bij uw re-integratieproces en onderhoudt hierover nauw contact met Solid Road. De partnerorganisatie zal u met behulp van gesprekken (3) ondersteunen bij uw re-integratie en zal Solid Road informeren over uw re-integratie

Trainingsaanbod

Financiële ondersteuning